دوره جامع افزایش اعتماد به نفس

فکرش را بکنید! تا به حال چه موقعیت‌های تحصیلی، شغلی، اجتماعی و … را به خاطر عدم اعتماد به نفس، نداشتن تمرکز و … از دست داده‌ید؟! بالاخره در یک زمانی باید تصمیم درست بگیرید؛ باگ های روانشناختی خود را کشف کنید و دیگر اجازه ندهید که فرصت ها از دستتان بروند!