کلاس‌های رفع اشکال

این روزها در هر کوچه و برزنی یک آموزشگاه پیدا می‌شود که به شما قول می‌دهد هر اشکال درسی که در مدرسه داشتید را  به بهترین شکل ممکن برایتان رفع کند. ولی اگر واقعاً این کلاس‌ها مفید هستند، پس چرا هنوز هم هر دانش آموزی که می‌بینید یک عالمه اشکال درسی رفع نشده دارد؟