کلاس های درسی پیشرفته باشگاه اومند

اگر واقعاً از بین این همه آموزشگاه تحصیلی همه به کار خودشان وارد هستند، پس چرا خیلی از دانش آموزها مجبور می‌شوند مرتب کلاس‌هایشان رو عوض کنند تا بالاخره به سطح علمی پیشرفته‌ای که نیاز دارند دسترسی پیدا کنند؟!