دوره های سه گانه ایمنی-مکانیک-رباتیک

دوره های رباتیک باشگاه اومند دوره رباتیک باشگاه اومند که برای کودکان و نوجوانان طراحی…