دوره آموزش ۰ تا ۱۰۰ طراحی لباس

مد و فشن از صنایع مهم وابسته به فرهنگ و آداب یک جامعه است که همواره اهمیت خود را حفظ کرده و خواهد کرد. مد و فشن به انسان ها کمک می کند بهترین شیوه لباس پوشیدن را با توجه به موقعیت برای خود انتخاب کنند.