دوره های آموزشی زبان خارجی

کلاس آموزش زبان انگلیسی کودکان
17%
تخفیف

آموزش زبان فرانسه کودکان

همانطور که می‌دانید کودکان بسیار حساس هستند و در عین حال خیلی زود از آموزش‌های روتین و خشکی که آن‌ها را مجبور کند چند ساعت پشت میز و نیمکت بشینند خسته می‌شوند.

در واقع در کلاس‌های اومند خبری از آموزش‌های قدیمی و مشق شب نیست و بچه‌ها در فضایی شاد و مهیج آموزش می‌بینند و حتی تکالیف آن‌ها هم شکل بازی و تفریح دارد!

۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
کلاس آموزش زبان انگلیسی کودکان
17%
تخفیف

دوره آموزش زبان فرانسه سطح B2

همانطور که می‌دانید کودکان بسیار حساس هستند و در عین حال خیلی زود از آموزش‌های روتین و خشکی که آن‌ها را مجبور کند چند ساعت پشت میز و نیمکت بشینند خسته می‌شوند.

در واقع در کلاس‌های اومند خبری از آموزش‌های قدیمی و مشق شب نیست و بچه‌ها در فضایی شاد و مهیج آموزش می‌بینند و حتی تکالیف آن‌ها هم شکل بازی و تفریح دارد!

۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
کلاس آموزش زبان انگلیسی کودکان
17%
تخفیف

دوره آموزش زبان فرانسه سطح B1

همانطور که می‌دانید کودکان بسیار حساس هستند و در عین حال خیلی زود از آموزش‌های روتین و خشکی که آن‌ها را مجبور کند چند ساعت پشت میز و نیمکت بشینند خسته می‌شوند.

در واقع در کلاس‌های اومند خبری از آموزش‌های قدیمی و مشق شب نیست و بچه‌ها در فضایی شاد و مهیج آموزش می‌بینند و حتی تکالیف آن‌ها هم شکل بازی و تفریح دارد!

۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
کلاس آموزش زبان انگلیسی کودکان
17%
تخفیف

دوره آموزش زبان فرانسه سطح A2

همانطور که می‌دانید کودکان بسیار حساس هستند و در عین حال خیلی زود از آموزش‌های روتین و خشکی که آن‌ها را مجبور کند چند ساعت پشت میز و نیمکت بشینند خسته می‌شوند.

در واقع در کلاس‌های اومند خبری از آموزش‌های قدیمی و مشق شب نیست و بچه‌ها در فضایی شاد و مهیج آموزش می‌بینند و حتی تکالیف آن‌ها هم شکل بازی و تفریح دارد!

۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
کلاس آموزش زبان انگلیسی کودکان
17%
تخفیف

دوره آموزش زبان فرانسه سطح A1

همانطور که می‌دانید کودکان بسیار حساس هستند و در عین حال خیلی زود از آموزش‌های روتین و خشکی که آن‌ها را مجبور کند چند ساعت پشت میز و نیمکت بشینند خسته می‌شوند.

در واقع در کلاس‌های اومند خبری از آموزش‌های قدیمی و مشق شب نیست و بچه‌ها در فضایی شاد و مهیج آموزش می‌بینند و حتی تکالیف آن‌ها هم شکل بازی و تفریح دارد!

۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
کلاس آموزش زبان انگلیسی کودکان
17%
تخفیف

کلاس آنلاین زبان فرانسه

همانطور که می‌دانید کودکان بسیار حساس هستند و در عین حال خیلی زود از آموزش‌های روتین و خشکی که آن‌ها را مجبور کند چند ساعت پشت میز و نیمکت بشینند خسته می‌شوند.

در واقع در کلاس‌های اومند خبری از آموزش‌های قدیمی و مشق شب نیست و بچه‌ها در فضایی شاد و مهیج آموزش می‌بینند و حتی تکالیف آن‌ها هم شکل بازی و تفریح دارد!

۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
28%
تخفیف

آموزش زبان علمی آکادمیک تحصیلی

یادگیری زبان خارجه در باشگاه اومند یعنی یک خیال راحت! یعنی تزریق حس اعتماد به سراسر وجودتان؛ چون میدانید جایی قرار گرفته‌اید که حتی درباره مسائل آکادمیکتان هم از قبل فکر شده است.

۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
دوره آموزش مکالمه زبان انگیسی
28%
تخفیف

دوره آموزش مکالمه زبان انگلیسی

به نظرت وقتش نرسیده که به جای تماشای روون صحبت کردن دیگران و حسرت خوردن یا سرزنش بابت این که چرا خودت نمی‌تونی اینقدر روون انگلیسی صحبت کنید، از مسیر درست اقدام کنید؟!

دوره آموزش مکالمه زبان انگلیسی اومند همون مسیر درستیه که مدت هاست منتظرش هستید…!

۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
28%
تخفیف

آموزش زبان پیشرفته

با کلاس های پیشرفته زبان می‌توانید خودتان را به چالش بکشید و به هر هدف تخصصی که داشته باشید برسید.

۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
28%
تخفیف

آموزش زبان مبتدی

دور و اطراف همه ما پر از کسانی است که بارها برای یادگیری زبان‌های خارجه اقدام کردند، اما آن را در نیمه راه به دلایل مختلف رها کرده‌اند. اما اگر شما هم نمی‌خواهید یکی از همین افراد باشید، پس باشگاه اومند جایی است که به آن نیاز دارید! در باشگاه اومند شما می‌توانید در کلاسی با جمعیت کنترل شده و هزینه مقرون به صرفه، به هر زبانی مسلط شوید.

۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال