چارت کاری مشاورین

۱-تحویل پرونده آموزشی کاربران از داخلی به مشاور،تشکیل گروه هماهنگی مشاور در بخش پشتیبانی
۲-شروع و پایان به موقع کلاس ها بر اساس برنامه کلاسی
۳-هر کلاس مشاوره ۶۰ دقیقه می باشد و تک تک دقیقه های کلاس می بایست استفاده شود
۴-جلسات با خصوصی و یا نیمه خصوصی(دو الی پنج نفره) می باشد
۵-در هر روز کاری، مشاور سه عدد کلاس دارد در مجموع هر مشاور ۱۸ کلاس در هفته دارد
۶-تایم کاری هر مشاور بعد از ظهر ها می باشد و از ساعت ۱۶ آغاز میشود، بین هر کلاس ۵ الی ۳۰ دقیقه فاصله می باشد و مجموعا با احتساب نهایت فاصله کلاس ها یعنی نیم ساعت، تا ساعت ۲۰ میبایست تمام کلاس ها خاتمه یابند
۷-تایم تمام کلاس ها ثابت و تایم هر کلاس صرفا یکبار در طول هر دو ماه(خواست کاربر یا مشاور) میتواند تغییر کند
۸-کاربر خصوصی دیر حاضر شود زمان از دست رفته میسوزد و باقی آن محفوظ است(هر مقدار که مانده، هر موقع آمد،انجام شود) و نیمه خصوصی هم با حتی یک نفر در ساعت کلاس کار شروع میشود، مشاور دیر حاضر شود می‌ بایست به صورت اضافه به همان مقدار در همان هفته با کاربر یا کاربران(چه خصوصی چه نیمه)جلسه جبرانی برگزار کند و در صورت تکرار این موضوع تا سه بار ۱۰ درصد از حقوق مشاور کسر و بیش از سه بار موجب عزل مشاور خواهد شد
۹-عدم حضور کاربر در جلسه بدون اطلاع موجب سوختن کلاس او و در صورت اطلاع حداقل۲۴ ساعت قبل از کلاس، کلاس او در تایم دیگری برگزار خواهد شد(سوخت نخواهد شد به دلیل اطلاع درست)،مشاور نیز باید حداقل ۲۴ ساعت قبل از کلاس همراه با زمان جبرانی آن کلاس،مرخصی را درخواست کند، در هر ماه مشاور دو روز امکان مرخصی دارد البته مشروط بر این که دو روز آن در یک روز مشخص هفته نباشند(مثلا دو تا سه شنبه) و همچنین در همان روز در طول ماه جاری تعطیلی رسمی وجود نداشته باشد،همچنین اگر مشاور بدون اطلاع قبلی راس ساعت در کلاس های خود حاضر نشود یا تاخیر داشته باشد، به ازای هر بار عدم حضور ۱۰ درصد و به ازای هر بار تاخیر ۴ درصد از حقوق‌آن ماه مشاور کسر میشود
جلسه اول هر کاربر به شرح حال میگذرد تا اطلاعات کاملی از کاربر به مشاور منتقل شود(شیوه شرح حال به تشخیص مشاور)
۱۰-روال جلسات مشاوره چند مدل آلترنتیو ۲۰ دقیقه ای دارد که مشاور به تشخیص خود از وضعیت کاربر سه عدد از این ۲۰ دقیقه ها را برای هر جلسه انتخاب میکند،توجه داشته باشید که یک سری از این مدل ها مربوط به یک مشاوره خاص است که جلوی هر کدام، زمینه مورد نظر نوشته شوده و مواردی هم که نوشته شده عمومی یعنی برای همه مدل مشاوره در باشگاه کاربرد دارد…. (زمینه ها:۱-تحصیلی۲-عمومی یعنی برای همه اقشار یا فردی که فارغ از سن و شرایط برای ارتقا شخصیت یا رفع کمبود ها از خدمات مشاوره استفاده میکند و حتی ممکن است والدین یک فرزند باشند ۳-کودک یعنی فرد زیر ۸ سال که ممکن است بخش زیادی از جلسات با والدین کاربر سپری شود ۴-تحصیلی غیر تستی یعنی افراد محصلی که پایه ی دوازدهم،یازدهم،نهم،ششم و پشت کنکوری نباشند) ۲۰ دقیقه بررسی برنامه داده شده ی آن هفته به کاربر(آپلود آن روی کلاس)عمومی، البته برنامه غیر تحصیلی به عنوان مثال شامل آموزش و تمرین مهارت ها توسط خودش یا والدین او یا مسائلی از این قبیل می باشند و برنامه تحصیلی هم که شامل موارد مربوطه خود می باشد و…. ،۲۰ دقیقه مسائل انگیزشی عمومی،۲۰ دقیقه ارتباط با خانواده کاربر عمومی،۲۰ دقیقه شیوه مطالعه و تست یک درس خاص یا یک بخش از یک درس خاص(مثلا شیوه تست زنی ترجمه عربی و…) با عنوان درس هفته یا مبحث هفته تحصیلی،۲۰ دقیقه آزمون یا پرسش کوتاه با آپلود سوالات روی صفحه عمومی البته برای قشر غیر تحصیلی ممکن است مثلا آزمون هوش باشد یا….،۲۰ دقیقه پرسش های کاربر عمومی،۲۰ دقیقه مسئله روانشناختی هفته(مثلا این هفته استرس، این هفته تمرکز، این هفته مدیریت زمان، این هفته نظم، این هفته اعتماد به نفس و….)ممکن است بعضی مسائل بار ها در هفته های متعدد بسته به نظر مشاور از وضعیت کاربر، تکرار شوند عمومی،۲۰ دقیقه شناسایی استعداد کاربر یا آموزش مهارت های کاربردی یا زندگی کودک،تحصیلی غیر تستی،۲۰ دقیقه هدفگذاری و آینده شغلی عمومی،۲۰ دقیفه خلاقیت،پژوهش و مدیریت تفریحات،خواب و علایق کاربر عمومی
۱۱-مورد بررسی برنامه و ارتباط با خانواده صرفا در جلسات خصوصی کاربران امکان استفاده دارد،همچنین موارد روانشناختی برای کلاس های گروهی پیشرفته نمی باشد،در کلاس های خصوصی،امکان بهره وری ۶۰ دقیفه روانشناس یا متخصص تغذیه یا مربی شغلی هم وجود دارد(جدا از مشاور که به تشخیص مشاور با هماهنگی و مجوز مدیریت پشتیبانی،هماهنگ میشود(درخواست از مشاور برای کاربر یا تسخیص پستیبان برای کاربر،مجوز از مدیر پشتیبانی)
۱۲-در صورتی که مشاور برای هر کاربر خصوصی در نظر دارد ۲۰ دقیقه ی ارتباط با خانواده را استفاده کند، باید حداقل ۲۴ ساعت قبل در گروه هماهنگی خود با پشتیبانی این موضوع را اعلام کند تا به والدین کاربر، جهت حضور اطلاع داده شود( مثلا جلسه این هفته فلان کاربر،۲۰ دقیقه والدین دارد)،
۱۳-در جلسات گروهی هر ماه ده دقیقه کاربران آن کلاس میتواند به صورت خصوصی، با مشاور در کلاس ارتباط گیرند، این موضوع باید عادلانه باشد مثلا به هر کاربر ده دقیقه تکی داده میشود(دو نفر این هفته، دو نفر هفته ی بعد مثلا) که ۱۰ دقیقه هیچ کس ضایع نشود، پس اگر یک نفر در ماه درخواست این موضوع را داشت باقی هم باید استفاده نمایند یا با رضایت خود ده دقیقه را واگذار کنند و مشاور نیز در طول ماه در صورت نیاز به کاربران یاداوری میکند که میتوانند از این امتیاز استفاده کنند
ابتدای هر ماه سه هدف ماهانه برای کاربر در نظر گرفته میشود و پایان ماه آن اهداف آنالیز میشود،این اهداف به صورت ماهانه رشد میکنند و اهداف هر ماه با هم مرتبط هستند مطابق با کاربر،این اهداف اهرمی هستند تا از انصراف کاربر،در ماه های مختلف جلو گیری شوند(مثلا این ماه تازه رسیدیم به فلان اهداف و الان اصلا زمان ترک این مسیر نیست و این مدل صحبت های علمی) اهداف ماهانه در اولین جلسه ماه اول و اخرین جلسه ماه های بعدی مشخص شده و در گزارش آن جلسه به پستیبانی داده میشود
۱۴-هر شب از بین ساعت ۲۰ الی ۲۰:۳۰ مشاور موظف است گزارش شرح حال کاربران خود را به مدیریت پشتیبانی تحویل دهد، شامل؛نام کاربر،عدم حضور کاربر،وضعیت روحی،وضعیت رقابتی نسبت به سایر همسن ها و هم هدف ها، مشکل اصلی،انتظار از کاربر یا والدین او،جمله یا کلمه توصیفی برای هر کاربر،اگر جلسه هدف مشخص شدن اهداف ماهانه بود، ان اهداف هم در گزارش هر کاربر قرار میگیرند
۱۵-بررسی گزارشات کاربر و رفتار با آن ها مطابق با گزارشات در جلسات آتی که این گزارش ها توسط پشتیبانی در گروه هماهنگی در روز های زوج ارسال میشود، و گذاشتن علامت✅ در گروه پس از بررسی گزارشات کاربران
۱۶-بررسی گزارش های هفتگی تماس تکمیلی مشاوره هر کاربر و ترتیب اثر دادن نتیجه آن در جلسه ی هفته بعد آن تماس
۱۷-مشاور موظف است تا روز سه شنبه هر دو هفته برنامه ی دو هفته ی بعد کاربر خود را در قالب فایل ورد به مدیریت پشتیبانی ارسال نماید، این برنامه ۱۵ روزه باشد،به طور عمومی شامل هدف مشخص شده این ماه،ریز هدف دو هفته ای، مدیریت میزان تفریحات و استراحت باشد، در زمینه تحصیلی،شامل موارد معمول مثل میزان تست و مطالعه و… باشد همچنین در این مدل حتما از شیوه ی مطالعه و تستی مخصوص هر برنامه استفاده شود،میزان ایتراحت بین مطالعه و تفریحات و مسائل این چنینی فراموش نشود، فعالیت های جانبی در طول روز برای کاربران این زمینه در نظر گرفته شود، در زمینه های غیر تحصیلی هم تمرکز روی تمرین و یادگیری مهارت ها، خلاقیت و هدفگذاری باشد(یک نمونه برنامه جهت توجه به خلاقیت و شیوه مدرن برنامه ریزی باشگاه برای شما توسط بخش داخلی ارسال خواهد شد) این برنامه برای کاربران همسن و هم هدف در ۳ مدل نوشته میشود(مثلا اگر ۱۸ عدد کاربر شما همسن و هم رشته باشند، باز هم ۵ مدل برنامه کافی است) فقط حتما بنویسید که این مدل برنامه برای کدام کاربران است(البته کاربرانی که اهداف متفاوت یا سن متفاوت دارند طبیعتا برنامه آن ها نیز فرق میکند) در کل برای هر سن یا هدف یک الی سه مدل برنامه نوشته میشود(فقط برنامه ی یازدهم تا کنکور، حتما باید سه مدل باشد)
۱۸-مدیریت پشتیبانی فایل ورد برنامه ها را به تفکیک برای واحد ایده پردازی دپارتمان مشاوره،تا سه شنبه آخر شب ارسال میکند و واحد ایده پردازی هم تا روز شنبه ساعت ۹ صبح برنامه ها را در گروه واحد ایده پردازی می گذارد و برنامه ها از بین ساعت شنبه ۹ صبح تا ۱۴:۳۰ ظهر توسط پشتیبان ها به کاربران مربوطه داده میشوند
۱۹-این واحد ایده های کلی خود در زمینه ویژگی های خاص برنامه و زیباسازی آن را به بترین شکل انجام داده و با برند اومند، اقدام به انتشار برنامه ها میکند،هر برنامه علاوه بر موارد ورد حتما فیلد هدف گذاری و جملات انگیزشی داشته باشد(از طراحی نمونه برنامه ها الگو گیری شود)
۲۰-هر ماه یک همایش ۴۵ الی ۶۰ دقیقه ای جدا از جلسات با یک موضوع خاص برگزار خواهد شد که برگزار کننده هر ماه را مدیریت پشتیبانی انتخاب خواهد کرد
۲۱-تمام موارد چارت به طور دقیق اجرا شود-مرخصی اضطراری(تا دو ساعت قبل از کلاس،در طول هر سه ماه فقط یکبار امکان گرفتن دارد)
۲۲-در صورت عدم انجام هر کدام از موارد چارت مثلا عدم تحویل گزارش ها به مدیریت پشتیبانی با عدم رعایت روال جلسات یا کاهلی در برنامه یا هر کونه نارضاتی منطقی در گزارش های مدیریتی پشتیبانی یا نارضایتی کاربران یا نارضایتی مدیر داخلی، علاوه بر تاثیرات روی شرایط مزایا،پرونده مشاور به واحد نظارت جهت بررسی ارجاع میشود
-هرگونه تغییرات مربوط به لینک یا مکان برگزاری یا مرخصی کاربر ها توسط بخش پشتیبانی در گروه هماهنگی متخصص،اعلام میشود(این گروه در واتس اپ با حضور متخصص و تیم پشتیبانی کاربران کلاس متخصص، می باشد) ارتباط متخصص با کاربر تماما از طریق بستر سامانه آنلاین باشگاه یا لینک های موجود در گروه هماهنگی هر متخصص می باشد و متخصص از ارتباط تلفنی یا پیامی با کاربر خودداری فرماید مگر در شرایط اضطراری با تشخیص مدیریت پشتیبانی باشگاه در همان گروه هماهنگی آن هم صرفا جهت برگزاری کلاس مثلا در بستر ویدیو کال واتس اپ در صورت عدم دسترسی به سایت که این اتفاق هم بسیار نادر می باشد، که ارتباط مذکور صرفا جهت برگزاری کلاس می باشد و سایر هماهنگی ها با پشتیبانی است اگر هم کاربر بعد از برگزاری کلاس به این شیوه با متخصص ارتباط گرفت،سریعا متخصص‌ به باشگاه اطلاع داده و در جواب کاربر مینویسد لطفا جهت هرگونه هماهنگی و ارتباط، با پشتیبان خود تماس حاصل فرمایید
۱۴-در ۱۵ دقیقه ای ابتدایی کلاس هر کاربری که در کلاس (خصوصی یا نیمه خصوصی زیر ۴ نفر)حاضر نشد متخصص در گروه هماهنگی خود عدم حضور کاربر را جهت پیگیری اعلام میکند
در صورت عدم همکاری علمی کاربر در جلسات، قطع خدمات یا تنبیهی که به او خسارت مالی بزند، از سمت متخصص مجاز نبوده و صرفا در رنکینگ و گزارشات شرح حال آن کاربر، عدم رضایت آموزشی از کاربر توسط متخصص قید میشود و باشگاه موارد لازمه را انجام خواهد داد
متخصص طبق تعهد نامه امکان خروج از باشگاه و رها کردن کلاس ها را در طول دوره آموزشی به هیچ عنوان ندارد مگر با ارائه مدرک و دلیلی مورد قبول واحد نظارت باشگاه، در صورت عدم پذیرش دلیل متخصص تا به انتهای دوره ماهانه یا سه ماهه یا شش ماهه در باشگاه با همان انرژی و تعهد همیشگی باقی خواهد ماند، در غیر این صورت درصورت درخواست خروج فوری، می بایست وجه التزام موجود در تعهد نامه قانونی خود به باشگاه را جهت خروج، به حساب موسسه آرکا بارکاو ویرا پرداخت نماید
قرارداد و تعهد نامه متخصص در دو نسخه تنظیم میشود یکی نزد خود و دیگری نزد باشگاه و نسخه ی اصلی هر کدام به آدرس پستی قید شده در متن قرارداد با امضا و اثر انگشت متخصص ذیل تمامی صفحات تعهد نامه و قرارداد پست میگردد،همچنین هرکونه ارتباطات خارج از عرف باشگاه یا خارج از سامانه باشگاه وبدون توجه به چارت هم طبق موارد مذکور در همین تعهد نامه،مشمول وجه التزام مقید، میباشد
مکان جلسه باید آرام باشد و صدای اضافه نداشته باشد و همچنین در جلسات های ویدئویی(روشن بودن دوربین) مشاور با ظاهر آراسته و متنساب با فضای باشگاه، حاضر شود


-دلسوزی،تعهد،علم،نظم و خلاقیت از ویژگی های اساسی متخصصین باشگاه می‌باشد

احتساب مزایای هر ماه تا ساعت دوازده ظهر روز 28 هر ماه انجام میگیرد و پرداخت مزایا به حساب متخصصین و اطلاع رسانی در کیف پول کاربری آن ها تا روز پنجم هر ماه ساعت دوازده شب تکمیل میشود

بند آخر:در آخر مسلما در صورت عدم استفاده متخصص از سهمیه مرخصی و رعایت بی نظیر نظم و شیوه کار طبق چارت و رضایت بالای کادر باشگاه و کاربران از او،میزان حقوق کاربر را به بالاترین حد طبق قرارداد میرساند و مشمول موارد میشود، در کل این موارد تعیین کننده ی حقوق مشاور و مزایای او می باشند
هماهنگی جلسات مشاوره به عهده مسئول دپارتمان است لذا مسئول دپارتمان با آنالیز ساعت های خالی مشاور و همچنین علم او، کاربران را بین مشاورین تقسیم میکند.