راهنمای استفاده از امکانات باشگاه

این قسمت جهت راحتی شما اومندی های گرامی در باشگاه ایجاد شده،تا در صورتی که احتیاج به راهنمایی جهت تکمیل فرایند حضور خود در باشگاه را دارید (از جمله فرایند ثبت نام، خرید، پرداخت، استفاده از امکانات، شرکت در دوره ها و اتاق ها، پشتیبانی، سایر توضیحات مورد نیاز و….) به راحتی به صورت ویدئویی، آموزش ببینید.