راهنمای استفاده از امکانات باشگاه

اومندی ها! اکثر قسمت های اومند بسیار کارایی ساده ای داره و خودتون بدون شک مسلط هستید.
اما یک سری قسمت های اختصاصی مثل سامانه کلاس و نحوه خرید هست که مقداری خاصه! واسه همین این صفحه جهت راحتی شما اومندی های گرامی در باشگاه ایجاد شده،تا در صورتی که احتیاج به راهنمایی جهت تکمیل فرایند حضور خود در باشگاه رو دارید (از جمله فرایند خرید، پرداخت، استفاده از امکانات، شرکت در کلاس ها و اتاق ها، پشتیبانی، سایر توضیحات مورد نیاز و….) به راحتی به صورت ویدئویی، آموزش ببینید.

نحوه ورود به جلسه توجیهی رایگان باشگاه اومند

نحوه خرید خدمات باشگاه اومند

نحوه ورود به سامانه کلاس آنلاین و کلاس های باشگاه اومند

نحوه حل مسئله ورود به میز کار باشگاه اومند

نحوه استفاده از سامانه کلاس آنلاین باشگاه اومند