• …………….
  • -سلام! در این قسمت با یک امکان منحصر به فرد در باشگاه رو به رو میشوید،امکان درخواست دوره دلخواه! -در واقع دوره ها زیادی در باشگاه تعریف شده اما ممکن است دوره ای مد نظر شما باشد که هم اکنون در -باشگاه موجود نیست،اما نگران نباشید!خیلی راحت میتوانید در قسمت زیر(ثبت درخواست دوره دلخواه) -کلیک کنید و وارد سیستم پشتیبانی باشگاه شوید،سپس روی گزینه تیکت جدید کلیک کنید و درخواست -خود را به صورت کتبی بنویسید.
  • -درخواست شما باید شامل موارد زیر باشد
  • عنوان دوره مورد نظر
  • اگر عنوان دوره گنگ است یا شیوه خاصی برای برگزاری دوره مد نظر دارید،توضیح مختصری از دوره مد نظر خود بیان کنید
  • حتما بیان کنید که میخواهید دوره عمومی برگزار شود یا این که خصوصی(صرفا با حضور شما)
  •  -و در آخر بعد از نوشتن پیام،در قسمت دپارتمان، دپارتمان خود را حتما پشتیبانی و فنی انتخاب کنید