کلاس‌ های کنکور

در اطراف همه ما کسانی هستند که در انواع و اقسام کلاس‌های حضوری کنکور شرکت کرده‌اند، اما مگه غیر از این است که اکثر آن ها نتیجه‌ای که باید را نگرفته‌اند؟!

در کلاس هایی که جای سوزن انداختن نیست و خود مدرس هم سردرگم است، چگونه می‌توان انتظار رشد علمی داشت؟!