آموزش زبان (مکالمه)

به نظر شما وقت آن نرسیده که به جای تماشای روان صحبت کردن دیگران و حسرت خوردن یا سرزنش بابت این که چرا شما نمی‌توانید اینقدر روان صحبت کنید، از مسیر درست اقدام کنید؟!

اومند همان مسیر درستی است که مدت هاست منتظرش هستید…!