خانه » خدمات مهارتی پایه

مشاهده همه 4 نتیجه

دوره توسعه فردی و اجتماعی

390,000 تومان3,540,000 تومان
390,000 تومان3,540,000 تومان
۱ ماه ۳ ماه ۶ ماه
این گزینه ضروری است
خصوصی نیمه خصوصی
این گزینه ضروری است
مهارت های توسعه فردی و اجتماعی بیشتر روی بهبود روابط اجتماعی، مثبت اندیشی، دستیابی به جایگاه علمی و شغلی و تقویت ابعاد وجودی متمرکزه! سایر مهارت ها هم که طبق چارت جهانی خودشون آموزش داده میشن. مهارت های پایه در باشگاه اومند به صورت ۴ جلسه در ماه می باشند هر جلسه بین ۵۰ الی ۶۰ دقیقه می باشد و اما تفاوت مهم اومند در آموزش مهارت های پایه: هر مهارت در اومند بر اساس هدف و شرایط کاربر به او آموزش داده میشه، مثلا مهارت فن بیان در اومند با همان روتین کتابی و سخنوری دنبال نمیشه!، بلکه به طور مثال اگر کاربر میخواد هدف شغلی وکالت رو دنبال کنه، به او آنگونه آموزش داده میشه که متناسب با نیاز های یک وکیله! این وجه تمایز بارز اومند در آموزش مهارت هاست

دوره فن بیان

390,000 تومان3,540,000 تومان
390,000 تومان3,540,000 تومان
۱ ماه ۳ ماه ۶ ماه
این گزینه ضروری است
خصوصی نیمه خصوصی
این گزینه ضروری است
اومند: برند مطرح آموزش فن بیان کودک به شیوه علمی! مهارت های پایه در باشگاه اومند به صورت ۴ جلسه در ماه می باشند هر جلسه بین ۵۰ الی ۶۰ دقیقه می باشد و اما تفاوت مهم اومند در آموزش مهارت های پایه: هر مهارت در اومند بر اساس هدف و شرایط کاربر به او آموزش داده میشه، مثلا مهارت فن بیان در اومند با همان روتین کتابی و سخنوری دنبال نمیشه!، بلکه به طور مثال اگر کاربر میخواد هدف شغلی وکالت رو دنبال کنه، به او آنگونه آموزش داده میشه که متناسب با نیاز های یک وکیله! این وجه تمایز بارز اومند در آموزش مهارت هاست

دوره گویندگی

390,000 تومان3,540,000 تومان
390,000 تومان3,540,000 تومان
۱ ماه ۳ ماه ۶ ماه
این گزینه ضروری است
خصوصی نیمه خصوصی
این گزینه ضروری است
مهارت های پایه در باشگاه اومند به صورت ۴ جلسه در ماه می باشند هر جلسه بین ۵۰ الی ۶۰ دقیقه می باشد و اما تفاوت مهم اومند در آموزش مهارت های پایه: هر مهارت در اومند بر اساس هدف و شرایط کاربر به او آموزش داده میشه، مثلا مهارت فن بیان در اومند با همان روتین کتابی و سخنوری دنبال نمیشه!، بلکه به طور مثال اگر کاربر میخواد هدف شغلی وکالت رو دنبال کنه، به او آنگونه آموزش داده میشه که متناسب با نیاز های یک وکیله! این وجه تمایز بارز اومند در آموزش مهارت هاست

دوره مهارت های زندگی

390,000 تومان3,540,000 تومان
390,000 تومان3,540,000 تومان
۱ ماه ۳ ماه ۶ ماه
این گزینه ضروری است
خصوصی نیمه خصوصی
این گزینه ضروری است
مهارت های پایه در باشگاه اومند به صورت ۴ جلسه در ماه می باشند هر جلسه بین ۵۰ الی ۶۰ دقیقه می باشد و اما تفاوت مهم اومند در آموزش مهارت های پایه: هر مهارت در اومند بر اساس هدف و شرایط کاربر به او آموزش داده میشه، مثلا مهارت فن بیان در اومند با همان روتین کتابی و سخنوری دنبال نمیشه!، بلکه به طور مثال اگر کاربر میخواد هدف شغلی وکالت رو دنبال کنه، به او آنگونه آموزش داده میشه که متناسب با نیاز های یک وکیله! این وجه تمایز بارز اومند در آموزش مهارت هاست