خانه » خدمات فنی و تکنولوژی

مشاهده همه 5 نتیجه

دوره های سه گانه ایمنی-مکانیک-رباتیک

900,000 تومان12,000,000 تومان
900,000 تومان12,000,000 تومان
۱ ماه ۳ ماه ۶ ماه
این گزینه ضروری است
خصوصی عمومی نیمه خصوصی
این گزینه ضروری است

دوره های طراحی وبسایت

900,000 تومان6,000,000 تومان
900,000 تومان6,000,000 تومان
۱ ماه ۳ ماه
این گزینه ضروری است
خصوصی عمومی نیمه خصوصی
این گزینه ضروری است

دوره های علمی فنی و تحصیلی

900,000 تومان12,000,000 تومان
900,000 تومان12,000,000 تومان
۱ ماه ۳ ماه ۶ ماه
این گزینه ضروری است
خصوصی عمومی نیمه خصوصی
این گزینه ضروری است

دوره های معماری و طراحی

900,000 تومان12,000,000 تومان
900,000 تومان12,000,000 تومان
۱ ماه ۳ ماه ۶ ماه
این گزینه ضروری است
خصوصی عمومی نیمه خصوصی
این گزینه ضروری است