خانه » خدمات زبان های خارجه

مشاهده همه 5 نتیجه

آموزش زبان (مکالمه)

400,000 تومان2,400,000 تومان
400,000 تومان2,400,000 تومان
خصوصی عمومی نیمه خصوصی
این گزینه ضروری است
شرت ترم لانگ ترم
این گزینه ضروری است
از مبتدی تا پیشرفته بر اساس نیاز و اهداف کاربران مدت جلسات شرت ترم به صورت ۴ هفته و هر هفته دو جلسه می باشد و لانگ ترم به صورت ۸ هفته و هر هفته دو جلسه می باشد خدمات زبان خارجه در اومند بسیار متفاوت دنبال میشه. در واقع از اون روتین کتابی و شیوه ی یکسان آموزشی بسیار فاصله داره!! آموزش زبان اینجا کاربر محوره یعنی؛ بر اساس شرایط و اهداف کاربر بهش آموزش داده میشه. مثلا دقت میشه که اهداف شغلی و آموزشی هر کاربر به چه شکله مثلا اگه کاربری در مسیر پزشک شدن قرار داره(یا هر شغل و مسیر دیگه ای) جوری بهش زبان آموزش داده میشه که برای یک پزشک کاربردی باشه و این تفاوت اومنده! انگلیسی،فرانسوی،آلمانی،ایتالیایی،اسپانیایی،دانمارکی،روسی، ژاپنی، چینی، کره ای، ترکی استانبولی و عربی، زبان های تحت پوشش اومند هستن.

آموزش زبان پیشرفته

400,000 تومان2,400,000 تومان
400,000 تومان2,400,000 تومان
خصوصی عمومی نیمه خصوصی
این گزینه ضروری است
شرت ترم لانگ ترم
این گزینه ضروری است
از مبتدی تا پیشرفته بر اساس نیاز و اهداف کاربران مدت جلسات شرت ترم به صورت ۴ هفته و هر هفته دو جلسه می باشد و لانگ ترم به صورت ۸ هفته و هر هفته دو جلسه می باشد خدمات زبان خارجه در اومند بسیار متفاوت دنبال میشه. در واقع از اون روتین کتابی و شیوه ی یکسان آموزشی بسیار فاصله داره!! آموزش زبان اینجا کاربر محوره یعنی؛ بر اساس شرایط و اهداف کاربر بهش آموزش داده میشه. مثلا دقت میشه که اهداف شغلی و آموزشی هر کاربر به چه شکله مثلا اگه کاربری در مسیر پزشک شدن قرار داره(یا هر شغل و مسیر دیگه ای) جوری بهش زبان آموزش داده میشه که برای یک پزشک کاربردی باشه و این تفاوت اومنده! انگلیسی،فرانسوی،آلمانی،ایتالیایی،اسپانیایی،دانمارکی،روسی، ژاپنی، چینی، کره ای، ترکی استانبولی و عربی، زبان های تحت پوشش اومند هستن.

آموزش زبان علمی آکادمیک تحصیلی

400,000 تومان2,400,000 تومان
400,000 تومان2,400,000 تومان
خصوصی عمومی نیمه خصوصی
این گزینه ضروری است
شرت ترم لانگ ترم
این گزینه ضروری است
از مبتدی تا پیشرفته بر اساس نیاز و اهداف کاربران مدت جلسات شرت ترم به صورت ۴ هفته و هر هفته دو جلسه می باشد و لانگ ترم به صورت ۸ هفته و هر هفته دو جلسه می باشد خدمات زبان خارجه در اومند بسیار متفاوت دنبال میشه. در واقع از اون روتین کتابی و شیوه ی یکسان آموزشی بسیار فاصله داره!! آموزش زبان اینجا کاربر محوره یعنی؛ بر اساس شرایط و اهداف کاربر بهش آموزش داده میشه. مثلا دقت میشه که اهداف شغلی و آموزشی هر کاربر به چه شکله مثلا اگه کاربری در مسیر پزشک شدن قرار داره(یا هر شغل و مسیر دیگه ای) جوری بهش زبان آموزش داده میشه که برای یک پزشک کاربردی باشه و این تفاوت اومنده! انگلیسی،فرانسوی،آلمانی،ایتالیایی،اسپانیایی،دانمارکی،روسی، ژاپنی، چینی، کره ای، ترکی استانبولی و عربی، زبان های تحت پوشش اومند هستن.

آموزش زبان مبتدی

400,000 تومان2,400,000 تومان
400,000 تومان2,400,000 تومان
خصوصی عمومی نیمه خصوصی
این گزینه ضروری است
شرت ترم لانگ ترم
این گزینه ضروری است
از مبتدی تا پیشرفته بر اساس نیاز و اهداف کاربران مدت جلسات شرت ترم به صورت ۴ هفته و هر هفته دو جلسه می باشد و لانگ ترم به صورت ۸ هفته و هر هفته دو جلسه می باشد خدمات زبان خارجه در اومند بسیار متفاوت دنبال میشه. در واقع از اون روتین کتابی و شیوه ی یکسان آموزشی بسیار فاصله داره!! آموزش زبان اینجا کاربر محوره یعنی؛ بر اساس شرایط و اهداف کاربر بهش آموزش داده میشه. مثلا دقت میشه که اهداف شغلی و آموزشی هر کاربر به چه شکله مثلا اگه کاربری در مسیر پزشک شدن قرار داره(یا هر شغل و مسیر دیگه ای) جوری بهش زبان آموزش داده میشه که برای یک پزشک کاربردی باشه و این تفاوت اومنده! انگلیسی،فرانسوی،آلمانی،ایتالیایی،اسپانیایی،دانمارکی،روسی، ژاپنی، چینی، کره ای، ترکی استانبولی و عربی، زبان های تحت پوشش اومند هستن.

زبان کودک

400,000 تومان2,400,000 تومان
400,000 تومان2,400,000 تومان
خصوصی عمومی نیمه خصوصی
این گزینه ضروری است
شرت ترم لانگ ترم
این گزینه ضروری است
از مبتدی تا پیشرفته بر اساس نیاز و اهداف کاربران مدت جلسات شرت ترم به صورت ۴ هفته و هر هفته دو جلسه می باشد و لانگ ترم به صورت ۸ هفته و هر هفته دو جلسه می باشد خدمات زبان خارجه در اومند بسیار متفاوت دنبال میشه. در واقع از اون روتین کتابی و شیوه ی یکسان آموزشی بسیار فاصله داره!! آموزش زبان کودک اینجا کاربر محوره یعنی؛ بر اساس شرایط و اهداف کاربر بهش آموزش داده میشه. مثلا دقت میشه که اهداف شغلی و آموزشی که خانواده برای فرزندش در نظر گرفته به چه شکله مثلا اگه کاربری در مسیر پزشک شدن قرار داره(یا هر شغل و مسیر دیگه ای) جوری بهش زبان آموزش داده میشه که برای یک پزشک کاربردی باشه و این تفاوت اومنده! انگلیسی،فرانسوی،آلمانی،ایتالیایی،اسپانیایی،دانمارکی،روسی، ژاپنی، چینی، کره ای، ترکی استانبولی و عربی، زبان های تحت پوشش اومند هستن.