Home » خدمات روانشناختی

مشاهده همه 4 نتیجه

پکیج تقویتی

348,000 تومان2,088,000 تومان
348,000 تومان2,088,000 تومان
1 ماه 3 ماه 6 ماه
این گزینه ضروری است

پکیج خلاقیت و پژوهش

348,000 تومان2,088,000 تومان
348,000 تومان2,088,000 تومان
1 ماه 3 ماه 6 ماه
این گزینه ضروری است

پکیج مدیریت و کنترل

348,000 تومان2,088,000 تومان
348,000 تومان2,088,000 تومان
1 ماه 3 ماه 6 ماه
این گزینه ضروری است

پکیج هدف گذاری و تعیین مسیر

448,000 تومان4,032,000 تومان
448,000 تومان4,032,000 تومان
1 ماه 3 ماه 6 ماه
این گزینه ضروری است