استاد خانم اکبری

تخصص:زبان فرانسوی

درباره متخصص

…………………

مدرس فاطمه اکبری برگزارکننده دوره‌های آموزشی زبان فرانسه
دوره‌ی دوازده جلسه‌ای یادگیری مکالمه 1 ( مبتدی):
الفبا، معرفی، اعداد
غذا: نوشیدنی‌ها، سفارش دادن غذا، میوه، گوشت، سبزیجات
گفتگو:  احساسات، آب و هوا
مسافرت و حمل‌ونقل: اتومبیل، قطار، هواپیما
دوره‌ی دوازده جلسه‌ای مکالمه 2:
احساسات و رفتار، نظر دادن، مشاغل، سرگرمی،ورزش، خدمات و خرید، ، ساعت و تاریخ
دوره‌ی
دوره‌ی دوازده جلسه‌ای مکالمه3:
شامل دوره‌ی های مکالمه 1و2 سطح پیشرفته‌تر
دوره‌ی دوازده جلسه‌ای یادگیری گرامر1 :
صرف فعل‌های زمان حال، ضمایر، صفات
Les verbes (présent), le pronom, l’adjectif
دوره‌ی دوازده جلسه‌ای یادگیری گرامر2:
فعل‌های گذشته ، ماضی استمراری و تطابق فعل کمکی و فاعل، مکان
Les verbes(passé composé, imparfait, auxiliaires, ľaccord du verbe le sujets), le lieu
دوره‌ی دوازده جلسه‌ای یادگیری گرامر ۳:
انواع جملات مجهولی و توصیفی …، انواع فعل‌های آینده و  فعل‌های شرطی
Les différents types de phrases,
Les verbes(future proche et simple)
Les verbes conditionels
دوره‌ی دوازده جلسه‌ای یادگیری گرامر۴:
Passé simple
و حل تمرین‌های سطح بالای گرامری
دوره‌ی دوازده جلسه‌ای نگارش و بخش شنیداری سطح۱:
نگارش متن بدون غلط گرامری و تقویت بخش شنیداری
دوره‌ی دوازده جلسه‌ای نگارش و بخش شنیداری سطح۲:
نگارش متن بدون غلط گرامری و تقویت بخش شنیداری
ویژگی‌ها: سخت‌گیری به تلفظ صحیح کلمات
روش تدریس: ترکیبی از روش‌های دانش اموز محور، ساختن‌گرایی و اکتشافی همچنین استفاده از روش مشارکتی و گروهی در تدریس فعال و مدرن
دانشجوی کارشناسی رشته‌ی زبان و ادبیات فرانسه‌ی دانشگاه تهران، کاردانی رشته‌ی حسابداری، مسلط به زبان ترکی استانبولی، توانایی درک زبان‌های اسپانیایی و عربی و انگلیسی
اگر روزانه حداقل سه ساعت برای خواندن وقت میگذارید با استاد همراه باشید
و اگر از گرامر بدتان می‌آید کلا فرانسه را همراهی نکنید
اولیا و اطرافیان تنها در حد نظارت انجام تکالیف درگیر هستند
مطالعه‌ی کتاب‌های لغت و مکالمه خارج از دوره و
داشتن میکروفون ضروری است
منابع اصلی کتاب‌های:
communication du progressive, grammaire en dialogues,vocabulaire en dialogues, édito
و کتاب گرامر سوربن
مقر: شهر تهران

this is omand club

here we take a good care of your wish

میزان رضایت

رضایت باشگاه از متخصص 100%

Contact