استاد خانم خوش نظر

تخصص:علوم تجربی پایه

درباره متخصص

…………………

نام استاد/مشاور/ = زهرا خوش نظر
مدرس/مشاور/برگزار کننده دوره = علوم پایه هفتم ، هشتم و نهم دوره تدریس کامل کتاب درسی و رفع اشکال و آمادگی برای امتحانات پایان ترم و دوره های فراتر از کتاب همراه تست و نکته و آمادگی آزمونهای ورودی مدارس

هدف از برگزاری دوره؟ در پایان جلسات همه مطالب را به صورت کاملا مفهمونی یاد گرفته اید و هر سوالی را به راحتی حل میکنید

قابل توجه ترین ویژگی ها؟ تدریس با حوصله بالا ، همکاری با دانش آموزان ، منظم و درجریان نگه داشتن کلاس

شیوه خاص تدریس؟ مشارکتی و گفتگو محور، بیان قابل درک مطالب

شیوه برگزاری چالش ها یا پرسش و پاسخ ها از کاربر؟ پرسش سوالهای جذاب در بین تدریس و ترغیب کاربر برای پیدا کردن پاسخ

افتخارات ؟ کارشناس زیست شناسی و دارای مدرک دبیری زیست شناسی ، برگزار کننده کلاس های غیر حضوری

توانایی ها؟ برقراری ارتباط خوب با دانش آموزان و همکاری با آنان

با استاد….. همراه باشید اگر؟ هدفتان تسلط کامل بر مطالب کتاب است

با استاد …..همکاری نکنید اگر؟ درک و یادگیری کتاب و نمره هایتان اهمیتی ندارد

شیوه و میزان درگیری اطرافیان و اولیا کاربر؟ ارتباط با اولیا در فضای مجازی و میگیری همراه دریافت انتقاد و میشنهاد

تکالیف و چالش های خارج از زمان برگزاری دوره دارد؟/ندارد؟ میزان؟ شیوه؟(عملی/تئوری)توضیحات بیشتر؟ در انتهای هر جلسه نمونه سوالاتی مطرح میشود که کاربر تا قبل از شروع جلسه بعدی پاسخ آنهارا ارسال کرده و در کلاس به بررسی آن میپردازیم

منابع اصلی استفاده شونده در طول دوره؟ کتاب درسی و یک کتاب تست و جزوه استاد

وسایل مورد نیاز کاربر در هنگام برگزاری دوره؟ کاغذ و قلم برای نوت برداری نکات

مقر؟ تهران

this is omand club

here we take a good care of your wish

میزان رضایت

رضایت باشگاه از متخصص 100%

Contact