استاد خانم صلواتی

تخصص:پایه ششم و هفتم تحصیلی

درباره متخصص

…………………

نام مدرس : روژینا صلواتی
هدف از برگزاری دوره؟تقویت دانش اموزان از پایه و برطرف کردن مشکلاتی که باعث ضعف پایه ی درسی آن ها میشود.
قابل توجه ترین ویژگی ها؟صبر، تعهد ، مسئولیت پذیری ، احترام متقابل به دانش اموز، خوش برخورد
شیوه خاص تدریس؟ به صورت مثال های مکرر برای تفهمیم یک مبحث تا اطمینان از یادگیری دانش آموز
شیوه برگزاری چالش ها یا پرسش و پاسخ ها از کاربر؟ بعد از هر سوال و یا مبحث درس که حل یا توضیح داده میشود از کاربر سوال میشود تا این اطمینان حاصل شود که سوال را یاد گرفته .
افتخارات ؟دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، زمان شروع تدریس از سال اول دانشگاه و در حال حاضر مشغول به تدریس با چندین دانش اموز
توانایی ها؟قدرت تفهمیم بالا ، جمع اوری مطالب متنوع و مختلف و تدریس ان ها برای هر مبحث ، تسلط کامل به تدریس مفهومی و پایه ای
با استاد….. همراه باشید اگر؟ به فکر رسیدن به آرزو هایتان هستید و میخواهید در اینده فردی مهم و باعث افتخار خودتان و جامعه تان شوید .
با استاد …..همکاری نکنید اگر؟ تلاشگر و مسئولیت پذیر نیستید و اینده ای درخشان را نمیخواهید.
شیوه و میزان درگیری اطرافیان و اولیا کاربر؟ توجه و پیگیری اولیا به حل تمریناتی که به دانش آموز داده میشود
تکالیف و چالش های خارج از زمان برگزاری دوره دارد؟/ندارد؟ میزان؟ شیوه؟(عملی/تئوری)توضیحات بیشتر؟ تکالیف و چالش خارج از زمان برگزاری دوره دارم بیشتر به صورت تئوری و درصورت نیاز هم به صورت عملی .
منابع اصلی استفاده شونده در طول دوره؟ از جزوه ها و کتاب های مختلف برای اینکه دانش آموز با هر چالش و مسئله ای روبرو شود
وسایل مورد نیاز کاربر در هنگام برگزاری دوره؟ هر کتابی که مربوط به درس دوره میشود ( هر کتاب یا جزوه ای که در اختیار خود دانش اموز هست و اجباری به خرید یک نوع کتاب خاص نیست )و همچنین مداد و خودکار و دفتری برای یادداشت نکات .

 

مقر؟ تهران

this is omand club

here we take a good care of your wish

میزان رضایت

رضایت باشگاه از متخصص 100%

Contact