استاد خانم شاکری

تخصص:کامپیوتر و آفیس

درباره متخصص

…………………

نام استاد؟
فاطمه شاکری
مدرس؟
دوره icdl
هدف؟
افزایش و اگاهی بیشتر کاربر در زمینه فناوری کامپیوتر
شیوه تدریس؟
به این صورت در ابتدا باید سطح کاربر مشخص باشه و بعد متناسب با اون تدریس میشه .
شیوه برگزاری چالش ها یا پرسش و پاسخ ؟
مطمئنا پرسش و پاسخ پس از پایان هر قسمت برای کاربر وجود داره وتا این مطب خوب یاد نگیره مطالب بعدی درس داده نمیشه به هر دو صورت عملی وتئوری…
افتخارات ؟
اینکه همیشه با معدل بالا بودم و در شهرستان مدرک icdl اول شدم.

با استاد ….همراه باشید اگر؟
با استادفاطمه شاکری همکاری اگه پر انرژی باشید و با علاقه و از روی اختیار انتخاب کنید.
با استاد ….همراه نباشید اگر؟
با استاد شاکری همکاری نکنید اگر همکاری و همیاری نمیکنید بخصوص در انجام تمرین و تکرا آن
برگزاری دوره دارد /ندارد ؟میزان ؟شیوه ؟عملی /تئوری)توضیحات بیشتر ؟
بله تکالیف خارج از دوره داره هم عملی هم تئوری
منبعاصلی استفاده شونده در طول دوره؟
گرداوری کننده کاظم زرین
وسایل مورد نیاز کاربر درهنگام برگزاری دوره؟
کامپیوتر یا لب تاب دفتر و خودکار وکتاب
محدودیت دوره ؟
تعداد جلسات بستگی ب کشش و یادگیری کاربر داره
حداقل جلسات چون هم بصورت عملی هست هم تئوری حداقل هفت جلسه برای word excel ,Access
سه جلسه internet

 

مقر؟ تهران

this is omand club

here we take a good care of your wish

میزان رضایت

رضایت باشگاه از متخصص 100%

Contact