استاد خانم صدری

تخصص:زیست شناسی

درباره متخصص

…………………

نام استاد..فاطمه صدری
مدرس دوره زیست شناسی
هدف از برگزاری دوره؟
بالا بردن سطح علمی و اعتماد به نفس شاگرد به منظورسهولت حل مسائل علمی

قابل توجه ترین ویژگی ها؟

علاقه مند به تدریس…
به روز بودن…
انعطاف پذیر…
انتقادپذیر…
خوش رو و دارای فن بیان قوی…
منظم

شیوه خاص تدریس؟

ایجاد انگیزه در شاگرد…
پدیدآورنده ی محیط مطلوب برای یادگیری
ایجاد اعتماد به نفس در شاگردو هدایت ایشان درمسیرموفقیت


شیوه برگزاری چالش ها یا پرسش و پاسخ ها از کاربر؟

برگزاری آزمون درپایان هر مبحث وهرفصل
طرح سوال مربوط به جلسه ی پیشین در جلسه ی آتی
پرسش وپاسخ در حین تدریس

افتخارات ؟
با تجربه درتدریس

توانایی ها؟
داشتن هوش و درک شاگرد
توانایی انتقال مطلب به مخاطب
نتیجه گرا
مهارت سخنرانی
با استادفاطمه صدری همراه باشید اگرموفقیت در مسیر زندگیتان یک هدف بزرگ است

با استاد فاطمه صدری همکاری نکنید اگر روحیه همکاری ندارید و بدون هدف زندگی میکنید

شیوه و میزان درگیری اطرافیان و اولیا کاربر؟
ارائه گزارش منظم به والدین در صورت نیاز

تکالیف و چالش های خارج از زمان برگزاری دوره دارد؟/ندارد؟ میزان؟ شیوه؟(عملی/تئوری)توضیحات بیشتر؟

دارد/به صورت تئوری ودرصورت نیاز عملی
امکان برگزاری کلاس برای رفع اشکال ویادگیری مفهومی

منابع اصلی استفاده شونده در طول دوره؟
کتب تستی و کتب درسی

وسایل مورد نیاز کاربر در هنگام برگزاری دوره؟
کتب تست معرفی شده
دفتر برای جزوه وخودکار

 

مقر؟ تهران

this is omand club

here we take a good care of your wish

میزان رضایت

رضایت باشگاه از متخصص 100%

Contact