استاد خانم نیری

تخصص:عربی پایه

درباره متخصص

…………………

💫نام استاد/ سیده فاطمه نیری
💫مدرس/ درس عربی
💫هدف از برگزاری دوره؟ اطلاع رسانی دقیق و عمیق درس عربی به صورت اصولی و ریشه ای
💫قابل توجه ترین ویژگی ؟ پرسشگر و جدی در امر تدریس و فراگیری دانش در کاربران
💫 شیوه خاص تدریس ؟ پرسش و پاسخ در کلاس و حل تمارین کتاب به صورت کامل
💫 شیوه برگزاری چالش ها یا پرسش و پاسخ ها از کاربر؟ پرسش و پاسخ در حین تدریس و در زمان حل تمرینات از کاربران در هر جلسه
💫 افتخارات ؟ ۱۸ سال تدریس در مدارس و مناطق مختلف تهران
💫 توانایی ها؟ مدیریت و انتقال مفاهیم کتاب در زمان تعیین شده به کاربران
💫 با استاد نیری همراه باشید اگر ؟ به درس عربی علاقمند هستید و هدف شما ارتقا و پیشرفت است.
💫 با استاد نیری همکاری نکنیداگر ؟ به درس عربی علاقه ندارید و دنبال یادگیری نیستید.
💫 شیوه و میزان درگیری اطرافیان و اولیا کاربر؟ توجه و نظارت اولیا به درس عربی فرزندشان در منزل و باشگاه
💫 تکالیف و چالش های خارج از زمان برگزاری دوره دارد؟ ندارد؟ میزان؟ دارد. تکالیف عملی و تئوری در کلاس و در منزل با توجه به میزان توانایی کاربر
💫 شیوه ؟ ( عملی / تئوری ) توضیحات بیشتر؟ در درس عربی هم به صورت عملی ( کوئیز ) و هم به صورت تئوری ( پرسش شفاهی ) در هر جلسه پرسش بعمل می آید.
💫 منابع استفاده شونده در طول دوره ؟ کتاب درسی و کتاب کار
💫 وسایل مورد نیاز کاربر در هنگام برگزاری دوره ؟ خودکار و مداد و کتابهای یادشده
💫 محدودیت های دوره ؟ اگر کاربری مشکل جسمی یا روانی و غیره دارد حتما معلم را مطلع کند تا با شیوه ایی که خاص اوست به او آموزش داده شود.

مقر ؟ تهران

 

this is omand club

here we take a good care of your wish

میزان رضایت

رضایت باشگاه از متخصص 100%

Contact