استاد خانم مجد

تخصص:داستان نویسی و کودک

درباره متخصص

…………………

_اعظم مجد
_ آشنایی با دروس مدرسه و رفع اشکال و انجام کارهای هنری و کسب مهارت و به طور کلی افزایش دامنه آگاهی
_تدریس، استفاده از عکس و فیلم در صورت نیاز، بحث و ایجاد سوال، تشویق دانش آموز یا هنرجو به فکر کردن پیرامون موضوع مورد نظر، تمرین و ممارست در انجام بهتر
_ مترجم ماهنامه ی دنیای سلامت به مدت پانزده سال . شرکت در نمایشگاه نقاشیخط در برج میلاد . تدریس در آموزشگاه زبان و سایت استاد بانک .
_ آموزش زبان انگلیسی . کیهان شناسی. کمگ به حفظ محیط زیست هم تئوری و هم عملی . آموزش ادبیات فارسی . آموزش داستان نویسی. آموزش نقاشی خط . آموزش خط و نقاشی روی سفال . تدریس دروس ابتدایی ( همه ی دروس) زبان و ادبیات هفتم
_ منابع کتاب و اینترنت و برای کارهای عملی فیلم از نمونه کارهای خودم
_ وسایل مورد نیاز باید به حداقل برسد تا کاربر برای تهیه ی آنهادچار دغدغه ی زیاد نشود

_تهران

 

this is omand club

here we take a good care of your wish

میزان رضایت

رضایت باشگاه از متخصص 100%

Contact