استاد خانم اریزیان

تخصص:هنر

درباره متخصص

…………………

نام استاد/مشاور/دکتر/مهندس :شانيت اريزيان
مدرس/مشاور/برگزار کننده دوره:تدريس گزيده هايي از تاريخ هنر ايران و جهان-تصوير سازي با كودك
هدف از برگزاری دوره؟آموزش و آشنايي با تاريخ هنر ايران و جهان-ايجاد خلاقيت تصويري در كودكان به صورت داستاني و ازاد
قابل توجه ترین ویژگی ها؟ايجاد فضاي دوستانه و بحث آزاد در كلاس هاي تاريخ هنر و تبادل اطلاعات بين استاد و دانشجويان-آشكار كردن خلاقيت كودكان و تقويت آن و اشنايي كودكان با داستان هاي معروف حين تصوير سازي
شیوه خاص تدریس؟شيوه تدريس تصوير سازي به صورت ازاد ،خواندن داستان هايي از شاهنامه و داستان هاي معروف ديگر -تدريس تاريخ هنر همراه با فيلم هاي كوتاه و عكس و جزوه به صورتي كه قابل فهم باشد
شیوه برگزاری چالش ها یا پرسش و پاسخ ها از کاربر؟دادن جزوه به صورت فايل و سوال كردن گروهي براي تبادل بهتر و تست در جلسه اخر
افتخارات ؟آموختن طراحي از اساتيد بزرگ:هانيبال الخاص-منوچهر معتبر
توانایی ها؟فن بيان دوستانه با كودكان-اموزش تاريخ هنر به صورت خلاقانه و داستاني
با استاد….. همراه باشید اگر؟بدنبال فضاي متنوع در تصوير سازي كودك هستيد -براي اموزش تاريخ هنر
با استاد …..همکاری نکنید اگر؟
شیوه و میزان درگیری اطرافیان و اولیا کاربر؟در رده سني كودكان نظارت وگاهي صحبت با اوليا
تکالیف و چالش های خارج از زمان برگزاری دوره دارد؟/ندارد؟ میزان؟ دارد
شیوه؟(عملی/تئوری)توضیحات بیشتر؟به هر دو صورت تكاليف بسته به درس به صورت عملي و تئوري خواهد بود و براي كودكان مسابقه و جايزه در نظر گرفته ميشود
منابع اصلی استفاده شونده در طول دوره؟هنر در گذر زمان و جزوات خودم به صورت فايل
وسایل مورد نیاز کاربر در هنگام برگزاری دوره؟وسايل بستگي به خود كودك و دوره اي دارد كه انتخاب ميكند
محدودیت های دوره؟
تاريخ هنر ايران : ١٢ جلسه
تاريخ هنر شرق:١٢ جلسه
تازيخ هنر غرب:١٦ جلسه
تصوير سازي با داستان هاي شاهنامه:١٦ جلسه
اموزش كار دستيو نقاشي ازاد با مداد رنگي و ابرنگ ١٢ جلسه


مقر؟ تهران

 

this is omand club

here we take a good care of your wish

میزان رضایت

رضایت باشگاه از متخصص 100%

Contact