تکنیک فاینمن

چگونه با تکنیک فاینمن آسان یاد بگیریم؟

یکی از تکنیک هایی که متخصصین مشاوره کنکور ریاضی، تجربی و انسانی برای یادگیری آسان تر مباحث درسی در دوران حساسی مثل کنکور توصیه می کنند، تکنیک کوانتومی فاینمن، دستپخت فیزیکدانی به نام ریچارد فاینمن است!

ادامه مطلب

واقعیت های جذاب درباره زبان فرانسوی که تا امروز نمی دانستید!

شاید فکر کنید می دانید چه چیزی آموزش زبان فرانسه را منحصر به فرد می کند. شاید وجود هزاران حرف بی صدا و یا به دلایلی نامعلوم، اسم ها دارای جنسیت هستند. چه چیز عجیب دیگری برای دانستن وجود دارد؟

ادامه مطلب