استاد خانم صدری زاده

تخصص:مدرس کودک

درباره متخصص

…………………

تسهیلگر نگار صدری زاده
برگزار کننده دوره : فلسفه برای کودکان- فبک
هدف از برگزاری دوره؟پرورش تفکر انتقادی ،مراقبتی و خلاق – مهارت حل مسئله – مهارت گفتگو کردن-افزایش مهارت کلامی- تقویت روحیه پرسشگری- تقویت روحیه همکاری- قدرت مقابله با مشکلات -استدلال کردن – اعلام موافقت و مخالفت کردن- احترام به عقاید دیگران
قابل توجه ترین ویژگی ها؟ صبور ، مهربان و عاشق کودکان
شیوه خاص تدریس؟ایجاد حلقه کند وکاو فلسفی
افتخارات ؟ دوره دیده از پژوهشگاه علوم انسانی زیر نظر آقای دکتر ناجی . عضو انجمن گسترش فلسفه برای کودکان زیر نظر آقای دکتر قائدی برگزاری کلاس های فلسفه برای کودکان در مدارس غیرانتفاعی برگزاری کلاس های آنلاین
توانایی ها؟ همراه شدن با کودکان
با تسهیلگر نگارصدری زاده همراه باشید اگر؟ خواهان درست اندیشیدن و درست زندگی کردن کودکانتان در آینده هستید.
با تسهیلگر نگارصدری زاده همکاری نکنید اگر؟میخواهید همیشه به جای کودکانتان فکر کنید و تصمیم بگیرید.
منابع اصلی استفاده شونده در طول دوره؟کتاب ها، داستان ها و انمیشن ها ی تایید شده و فلسفی
وسایل مورد نیاز کاربر در هنگام برگزاری دوره؟ دفتر نقاشی مداد رنگی
محدودیت های دوره؟گروه سنی الف ، ب و ج

مقر؟ تهران

 

this is omand club

here we take a good care of your wish

میزان رضایت

رضایت باشگاه از متخصص 100%

Contact