استاد خانم احمدی

تخصص: شیمی

درباره متخصص

…………………

مدرس برگزار کننده دوره……آرزو دشتی احمدی برگزار کننده دوره های آموزش شیمی
هدف از برگزاری دوره؟یاد گیری عمیق هرچه بهتر شیمی
قابل توجه ترین ویژگی ها؟بر قراری ارتباط با دانش اموز زمانی میل به فراگیری بیشتر میشود که معلم برای دانش اموز قابل احترام باشد
شیوه خاص تدریس؟
شیوه برگزاری چالش ها یا پرسش و پاسخ ها از کاربر؟آزمون و پرسش و پاسخ
افتخارات ؟ ارشد شیمی و۲۰ سال تدریس در مدارس قوی و به نام تهران مناطق نرجس
بوعلی منطقه۶
جامی منطقه۶
بهشت منطقه۶
رهجو دانش منطقه۱۱
حکیمه منطقه۲
مهر نامی منطقه۸
سجاد منطقه۶
طلوع سبزمنطقه۵
حضرت زهرامنطقه۶
انرژی اتمی
توانایی ها؟تدریس به بیان ساده از ابتدایی ترین نکات شیمی تا نهایت
با استاد….. همراه باشید اگر؟خواهان یادگیری عمیق و ساده شیمی با بیانی سلیس و طنز گونه هستید
با استاد …..همکاری نکنید اگر؟دنبال یادگیری نیستید و فقط دنبال نمره۱۰ هستید
شیوه و میزان درگیری اطرافیان و اولیا کاربر؟ایجاد آرامش و بستر مناسب برای فراگیری بیشتر دانش اموز
تکالیف و چالش های خارج از زمان برگزاری دوره دارد؟/ندارد؟ میزان؟ شیوه؟(عملی/تئوری)توضیحات بیشتر؟تکلیف بعد از هر تدریس داده می‌شود تا تبحر دانش اموز بیشتر شده و برای جلسه بعد آماده تر باشد
منابع اصلی استفاده شونده در طول دوره؟کتاب درسی و کتاب تست مبتکران و خیلی سبز
وسایل مورد نیاز کاربر در هنگام برگزاری دوره؟دوتا گوش شنوا و حواس جمع
محدودیت های دوره؟بدون محدودیت
؟()

مقر؟ ..تهران…

this is omand club

here we take a good care of your wish

میزان رضایت

رضایت باشگاه از متخصص 100%

Contact