پیشنهاد می شود قبل عضویت در باشگاه به 3 معمای زیر پاسخ دهید:
 
این بخش شروع ارتباط باشگاه اومندی با شماست تا ما بتوانیم با شناخت وضعیت شخصیتی همراهانمان، هدفمندتر و دقیق‌تر برایتان برنامه‌ریزی نماییم. لطفاً قبل از عضویت در باشگاه اومند ابتدا این تست رو پاسخ دهید…
 
پس از پاسخ به هر ۳ تست نتیجه آن با توجه به پاسخ ها از طریق یک لینک به شما داده خواهد شد.