استاد خانم دستخوش

تخصص:زبان روسی

درباره متخصص

…………………

نام:مدرس محدثه دستخوش
دوره: آموزش زبان روسی
هدف از برگزاری دوره :توانایی خواندن و نوشتن به زبان روسی، توانایی گفت و گو روزمره،
توانایی ترجمه متون روسی
قابل توجه ترین ویژگی ها؟
پرسش و پاسخ و مرور کلی دروس از اول تا به اکنون در هر جلسه
شیوه خاص تدریس؟
استفاده از انیمیشن و ویدیو های آموزشی ، بررسی کارتون و اخبار‌
شیوه برگزاری چالش ها یا پرسش و پاسخ ها از کاربر؟هر جلسه زبان آموز باید آماده پرسش باشد و درس پیش رو مطالعه کرده باشد. به همراه بنده ترجمه انجام میدهد و با کار گروهی پیش میریم
افتخارات ؟
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی از دانشگاه دولتی مازندران
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه دولتی تهران
گذراندن کورس تحصیلی از دانشگاه اینیاز بلاروس
سابقه کار در دارالترجمه به عنوان مترجم روسی
توانایی ها؟
تسلط بر دو زبان انگلیسی و روسی
توانایی ترجمه به زبان روسی به صورت شفاهی و کتبی
با استاد دستخوش همراه باشید اگر علاقه به زبان روسی دارید و میخواهید در بازه زمان کوتاهی به روسی صحبت کنید
اگر قصد مهاجرت و یا تحصیل به روسیه دارید.
با استاد دستخوش همکاری نکنید اگر تنبل و بی انضباط هستید و شوق و اشتیاق به زبان ندارید
شیوه و میزان درگیری اطرافیان و اولیا کاربر؟ نیازی به اولیا نیست
تکالیف و چالش های خارج از زمان برگزاری دوره دارد؟/ندارد؟ میزان؟
دارد ، هر جلسه تعدادی تمرین عنوان تمرین در خانه به زبان آموز داده می شو
منابع اصلی استفاده شونده در طول دوره؟
وسایل مورد نیاز کاربر در هنگام برگزاری دوره؟ کتاب راه روسیه ، وسایل ابتدایی برای نوشتن
محدودیت های دوره؟محدودیتی وجود ندارد



مقر؟ تهران

 

this is omand club

here we take a good care of your wish

میزان رضایت

رضایت باشگاه از متخصص 100%

Contact